strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 415.

Popiersie Adama Stanisława biskupa warmińskiego. Głowa w peruce czapeczką okrągłą nakryta. Twarz z boku widziana, odzienie mucet, na którym order orła białego. Napis: ADAM STANISL[aus] D[ei] G[ratia] EPISC[opus] VARMIENS[is] S[acri] R[omani] I[mperii] PRINC[eps]. To jest: Adam Stanisław z Bożej łaski biskup warmiński św. państwa rzymskiego książę. U dołu imię mincarza Vestner F[ecit] (zrobił).

Strona odwrotna. Tarcza z góry na dół na dwoje podzielona. Ta strona, która jest ku lewej patrzącego, ma baranka, z którego szyi krew płynie na kielich blisko postawiony. Baranek zwróciwszy głowę, spogląda na chorągiewkę krzyżem oznaczoną, którą lewą nogą trzyma. Druga połowa ma miecz, ostrym końcem w górę postawiony, przechodzący przez pół xiężyca. Tarcza ta wprawiona jest w krzyż, jaki własny jest kawalerów maltańskich. Nad nim drugi krzyż podwójny, a przy nim pastorał z jednej strony a z drugiej miecz. Naokoło wstęga orderowa orła białego, na której u dołu wisi order. Nad tem wszystkiem zwyczajmy kapelusz prałacki z kutasami. Napis: A[nno] MDCCXLII. VIII. ID[us] OCT[obris] ECCL[esiam] CATHEDR[alem] FRAUENB[urgensem] INGRESSUS. To jest: Roku 1742 dnia 8 Października, do kościoła katedralnego frauenburskiego wjadz odprawił.

Medal ten znajduje się w zbiorze Józefa hrabi Grabowskiego w Łukowie pod Obornikami.


Dla dwóch przyczyn przytaczamy ten medal do medalów panowania Augusta III przypadających. Najprzód, iż ten, dla którego bity został, daleko większą część wieku zagarnął Augusta. Powtóre, iż zdarzenie na nim z odwrotnej strony wyrażone, zupełnie do czasu Augusta III należy.

Adam Stanisław Grabowski, od dóbr Grabowa przodkom jego w zasługach nadanych nazywany, słusznie między innymi biskupami policzony być powinien.Zdjęcie: archiwum GNDM (aukcja 2)