strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta I

No. 8.

Strona główna. Twarz Zygmunta I z boku widziana; na głowie czapka podniesiona nad uchem i wieńcem wąskim przepasana. Suknia starożytna, na której łańcuch złotego runa. Napis: SIGISMUNDUS P[rimus] REX POLONIAE DUX LITHUANIAE RUSSIAE PRUSS[iae], to jest: Zygmunt Pierwszy, Król Polski Xiążę Litewski, Ruski, Pruski.

Strona odwrotna wystawia herb polski na tarczy i napis ET MAZOVIAE ETZ ANNO DN[domini] MDXXXVIII REGN[i] SUI XXXII, to jest: i Mazowsza i. t. d. roku Pańskiego 1538 panowania swego 32. (a)


Niewiadomo z jakiego powodu robiony jest medal niniejszy. Biskup Albertrandi sądzi iż wybitym został z polecenia Króla Zygmunta I w celu aby był rozdanym między urzędników dworu Ferdynanda I Króla Węgierskiego i Czeskiego, w czasie zaślubin córki jego Arcyxiężniczki Elżbiety z młodym naszym Zygmuntem Augustem.

Domniemanie uczonego Albertrandego na żadnym innym nie oparte dowodzie, prócz jednoczesności dat, nie zdaje nam się bydź trafnem. Numizmat ten żadnej na sobie nie nosi allegorycznej figury ani godła, któreby do tego zdarzenia odnieść można, ktokolwiek zaś zna okazałe Numizmata jakie nam się po Zygmuncie I zostały, powątpiwać zapewne będzie, aby ten dostojny Monarcha w tak uroczystym obrzędzie tak drobne medale miał był rozdawać. O przeznaczeniu więc tego medalu nic stanowczego nie wyrzeczemy, mniemamy przecież, iż lepiej jest rzecz wąpliwą zostawić, niżeli mylne upowszechniać zdanie.


(a) Podobny do tego medal z r. 1837. znajduje się w gabinecie numizmatycznym w Dreźnie.


8