strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 349.

Popiersia dwa, na przodzie mężczyzny w długiej peruce i z plaszczem na zbroi, i za tem niewiasty z perłami ma szyi, obydwa na prawą stronę obrócone. Napis w otoku: FRID[ericus] AVG[ustus] PRINCE[eps] REG[ius] ET EL[ectoralis] SAX[oniae] HAER[editarius] MARIA IOSEPHA ARCHID[ucissa] AVSTR[iae]. (Fryderyk August królewicz i syn elektora Xiążę dziedziczny, Marya Józefa arcyxiężniczka austryacka).

Strona odwrotna: Osoba skrzydlata z gwiazdą na głowie, (cnota) trzyma dziecię nagie na poduszce. Napis w otoku: HIC PATRIS EFFIGIEM CONSPICE SPONDET AVVM. (Spojrzy tu na obraz ojca, obiecuje dziada). W odcinku IOSEPHVS AVGVSTVS DVX SAX[oniae] NAT[us] D[ie] 24 OCT[obris] 1721. (Józef August Xiążę saski, urodzony dnia 24 Października 1721).


Rozkrzewienie panującej w Polsce i Saxonii familii, pomimo tego że tron polski był obieralnym, równie podobno dla obu krajów ważnym było. Medal niniejszy bity w końcu roku 1720 albo na początku roku 1721 wystawia nam trzy pokolenia panującego obu narodom domu to jest Augusta II syna jego i wnuka. W wspomnionym wyżej roku, August II doszedł był lat pięciudziesiąt wieku swego, syn jego lat dwudziestu czterech, wnuk zaś, o którym w poprzedzającym wspomnieliśmy numerze (No. 345), dopiero co był przyszedł na świat, lecz w kilka miesięcy potem, w nie- mowlęcym umarł wieku. Rachuba ta genealogiczna dowodzi, że medal ten bitym został między 18 Listopada roku 1720, w którym dniu młody Xiążę się urodzil i 21 Stycznia 1721, kiedy umarł.


349