strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta I

No. 12.

Popiersie Królowej Bony z boku widziane. Włosy jej zakryte są, czepkiem, suknia z ciężkiej materyi, kołnierz stojący. Napis w około następujący. BONA SFOR[cia] DE ARAG[oniae] REG[ina] POL[oniae], to jest: Bona Sforcya z Aragońskich Królów, Polska (Królowa.)

Strona odwrotna przedstawia herby Polski i domu Xiążąt Sforcya; po lewej stronie orzeł biały; po prawej wąż dziecko pożerający. Oba herby znajdują, się pod jedną koroną Królewską lekko wyrabianą. Napis w około, FORTIS BONA PRUDENS A[nno] D[omini] MDXL., to jest: Mężna, dobra, roztropna, roku Pańskiego 1540.


Królowa Bona, jak się juz wyżej rzekło, zeszła z tego świata w roku 1559 w mieście Barze w Apulii, gdzie dotąd wspaniały jej nadgrobek w kościele kolegiaty Ś. Mikołaja widzieć można. Biskup Albertrandy nadgrobek ten temi słowami opisuje: »W marmurowej czarnej trumnie są złożone zwłoki Królowej Bony; nad trumną posąg jej z marmuru białego, klęczący w odzieniu do zakonnego podobieństwo mającem. Po bokach są posągi z takiegóż marmuru wyrażające Polskę i Litwę, oraz świętych Biskupów Wojciecha i Stanisława. U góry obraz bardzo piękny Zmartwychwstania Pańskiego. Na około umieszczone są obrazy Królów niektórych Polskich, i Xiążąt domu Królewskiego. Na trumnie napis w łacińskim języku, który tu spolszczony kładziemy.« »Królowej Polskiej Zygmunta I najpotężniejszego Króla Polskiego W. X. Litewskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego Małżonce najukochańszej, Xiężnej Baru, która z Jana Sforcya Galleasza Xiążęcia Medyolańskiego i z Izabelli Aragońskiej, córki Alfonsa II, Króla Neapolitańskiego spłodzona, wysokość rodu i powagę królewskiego Majestatu największemi cnotami uświetniła. Anna Jagiellonka, Królowa Polska, Stefana I małżonka, imieniem Ojca, brata i męża Królów, i trzech sióstr swoich, Matce najukochańszej pomnik ten miłości synowskiej postawiła i uposażenie opatrzyła, aby się modlitwy na wieki odprawiały. Roku Pańskiego MDXCIII. Żyła lat 65, miesięcy 7, dni 10.« (a)


(a) W języku łacińskim napis ten brzmi, jak następuje: Bonae Reginae Poloniae, Sigismundi I Poloniae Regis potentissimi M. D. Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Mazoviae, Samogiliaeque, Conjugi dilectissimae, Ducissae Bari, quae Johannis Sfortii Galleatii, Ducis Mediolanensium filia et Isabellae Aragoniae, Alphonsi II Neapolitanorum regis, splendorem generis regiaeque majestatis dignitatem summis virtutibus illustravit. Anna Jagiellonia, Regina Poloniae, Stefani I conjux, Patris, fratris, mariti regum, triumque sororum nomine, Matri desideratissimae pietatis hoc monumentum posuit, dotemque orationibus perpetuo faciendis adtribuit. Anno Dni MDXCIII. Vixit annos LXV, menses VII, dies X.


12