strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana Kazimierza

No. 152.

Popiersie z boku widziane, z napisem: LUDOVICUS XIIII REX CHRISTIANISSIMUS, to jest: Ludwik XIIII Król Chrzesciański.

Na stronie odwrotnej są dwie ręce nad ołtarzem ściśnięte, nad niemi korona; na podstawie ołtarza orzeł i napis w koło u góry: HOSPITIUM REGIBUS, to jest: Gościna Królów. W odcinku: CASIM[irus] POL[oniae] REX ABDICATO REG[no] IN GAL[lia] EXCEP[tus] MDCLXIX, to jest: Jan Kazimierz po jego abdykacyi do Francyi przyjęty roku 1669. (a)


Medal ten bity jest na cześć Ludwika XIV Króla Francuzkiego, jako pamiątka gościnności z jaką był przyjął we Francyi Jana Kazimierza po jego abdykacyi, oraz szczodroty w opatrzeniu potrzeb nieszczęśliwego tego Króla. Jan Kazimierz szczupłą od Sejmu Polskiego opatrzony pensyą, z której się przyzwoicie utrzymać nie mógł, uzyskał od Ludwika XIV dochody dwóch opactw to jest Ś. Germana des Près i Ś. Marcina w Nevers, które do śmierci pobierał.

Umarł, jak wiadomo, Jan Kazimierz w roku 1672 z żalu po odebranej wiadomości o zdobyciu Kamieńca przez Turków. Zwłoki jego przeniesione zostały do Krakowa, serce zaś złożone w kościele Ś. Germana w Paryżu w pięknym nadgrobku, który dotąd istnieje. (b)

Uważa dziejopis Bandkie, że pogrzeb Jana Kazimierza w Krakowie odbył się w tym właśnie czasie, kiedy w Szląsku składano do grobu Jerzego Wilhelma, ostatniego Xiążęcia z linii Piastów. (c)


(a) Umieszczamy w końcu tego artykułu waryantę tego medalu, na której w odcinku strony odwrotnej położony jest rok 1664 bądź to przez omyłkę, bądź też, że Jan Kazimierz już w ten czas zamyślał o złożeniu Korony Polskiej. Medal ten bardzo rzadki udzielił nam Władysław Hr. Ostrowski.

(b) Nizkorzeźby tego nadgrobku przez biegłego naszego Oleszczyńskiego rytowane wyobrażają wojny Polaków z Kozakami i Tatarami i przypominają ówczesne tych narodów ubiory.

(c) Jan Kazimierz pogrzebiony został w Krakowie dnia 31 Stycznia, roku 1876 a Jerzy Wilhelm w Brzegu 30 Stycznia tegoż roku.


International Coin Exchange Auction 4