strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana III

No. 206.

Popiersia Jana III z boku widziane, z wieńcem laurowym na głowie, w koło napis: JOANNES III D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] LIT[huaniae] RUSS[siae] PRUS[siae], to jest: Jan III z Bożej łaski Król Polski, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski.

Strona odwrotna. Popiersie Maryi Kazimiry z boku widziane, włosy na głowie trefione i klejnotami ozdobione, na szyi perły. Wokoło napis, MARIA CASIMIRA D[ei] G[ratia] REGINA POLON[iae], to jest: Marya Kazimira z Bożej łaski Królowa Polska.


Wykład: No. 205


Zdjęcie: Heritage World Coin Auctions - Long Beach Signature Sale 3026