strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana III

No. 214.

Popiersie Jana III z boku widziane, laur na głowie. Napis: JOAN[nes] III D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] LIT[huaniae] RUS[siae] PR[ussiae], to jest: Jan III z Bożej łaski Król Polski, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski.

Strona odwrotna. Widok Gdańska, nad nim wyraz Jehowa jaśniejący w promieniach; pod miastem dwa lwy trzymają herb Gdański; napis wokoło; REGIA CIVITAS GEDANENSIS, to jest; Królewskie miasto Gdańsk.


Medale tego rodzaju czyli donatywy bite w Gdańsku pod stęplem Królów naszych tyle razy już w tem dziele objaśnione były, iż nowego wykładu nie potrzebują


Zdjęcie: archiwum ANPN (aukcja 2)