strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana III

No. 222.

Niewiasta siedząca, w prawej ręce trzymająca 4 strzały, w lewej róg Amaltei, blisko niej Turczyn klęczący z rękami w tył związanemi; na ziemi broń rozrzucona. Po stronach, krużganki słupami ozdobione, na których herby Cesarza, Króla Polskiego, Cara Moskiewskiego i Rzeczypospolitej Weneckiej; napis; CONCORD[ia] CHRISTIAN[orum], to jest; Zgoda chrześcian. (Pierwsze litery drugiego słowa wyrażone są spojeniem dwóch liter greckich X. P.)

Strona odwrotna zawiera tylko napis: LEOPOLDI MAGNI ROM[ani] IMPERATORIS, JOHAN[nis] III POLON[iae] REGIS ET REIPVBLICAE VENETAE CONCORDIBUS ARMIS ADVERSUS TURCAS EXERCITUS MOSCOVITARUM STABILI FOEDERE JUNGITUR M.D.CLXXXVII, to jest: Do spojonych zgodnie wojsk Leopolda Wielkiego Rzymskiego Cesarza, Jana III Króla Polskiego i Rzeczypospolitej Weneckiej przeciw Turkom, wojsko Moskiewskie stałym przyłączyło się związkiem roku 1687.

Na dole litery J. G. L. zapewne początkowe nazwiska mincarza.


Wykład: No. 217


222