strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana III

No. 231.

Widok miasta Wiednia i bitwy przed murami jego; napis drobnemi literami, w którym liezbowe większe litery składają rok MDCLXXXIII jest następujący: ArCVs fortIVM sVperatVs est, et DebILes affVsI sVnt robore 1 Reg. 2, to jest: Łuk mocnych jest zwyciężony i słabi się wzmocnili (z pierwszej Xięgi Królów Roz. 2) Niżej drugi napis: Inimici defecerunt frameae in finem, to jest; Nieprzyjaciela oręż na zawsze moc swoją stracił (z Psalmu 9).

Strona odwrotna. Wieniec laurowy na którym jest korona; napis mniejszemi literami, z których należące do kościelnej liczby składają rok 1683, jest następujący: LeopoLDo Caesare, Joanne Rege PoLonIae, BaVarIae et SaXonIae ELeCtorIbVs, DVCe LotharIngIae eXterIsqVe pro VIrIbVs pVgnantIbVs, VIenna obsessa LIberatVr, to jest; Za sprawą Leopolda Cesarza, Jana Króla Polskiego, Elektorów Bawarskiego i Saskiego, Xięcia Lotaryńskiego i obcych mężnie walczących, oblężony Wiedeń oswobodzony.


Wykład: No. 224


231