strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana III

No. 233.

Bitwa walna pod murami Wiednia, z jednej strony Turcy, chorągiew ze znakiem księżyca i buńczuk unoszą; z drugiej pierzchających ścigają Chrześcianie. W powietrzu unosi się wyobrażenie sławy z trąbą w ręku. Napis wokoło: VRBEM SERVASTIS ET ORBEM, to jest: Ocaliwszy miasto i świat.

Strona odwrotna. W laurowym wieńcu napis: 1683 DIE 14 JULY VIENNA AUSTRIÆ A TURCIS OBSESSA SED PROTECTORE ALTTISSIMO, LEOP[oldi] I IMP[eratoris] INDUSTRIÆ CONSILIO, REGIS POLONIÆ JOAN[nis] III PRÆSENTIÆ VALIDO AVXILIO, VIENNENSIUM, DENIQ[ue] UNIVERSITATIS SENAT[us] OFFICIALIUM CTVIUM AC INCOLARUM CONCORDI OBSEQUIO AB OBSIDIONE PROFLIGATO HOSTE EODEM ANNO DIE 12 SEPT[embris] LIBERATA, to jest: Roku 1683 dnia 14 Lipca Wiedeń w Austryi od Turków oblężony, ale za opieką Najwyższego, za radą i rozwagą Leopolda I Cesarza, za przytomnością i dzielną radą Jana III Króla Polskiego, za zgodną pomocą Wiedeńczyków, tudzież Uniwersytetu, Rady (miejskiej) i mieszkańców oswobodzony od oblężenia za porażką nieprzyjaciela tegóż roku dnia 12 Września. Na prawym boku przydano napis: DUCE LOTHARINGO CÆS[aris] LOC[o] TE[nente] GRLISO [generalissimo] GENER[ali] COM[ite] STARNBERG URB[is] COMEN[dante], to jest: Gdy Xiążę Lotaryński był namiestnikiem ogólnym, a generał Hrabia Staremberg dowódzcą miasta. Na drugim boku jest napis: IN PER[sonali] SUCC[ursu] ELECT[oris] BAVAR[iae] SAXONI[ae] ET IMPERII SUBSIDIO COM[ite] CAPLIERS DEPUT[ato] PRESIDENTE, to jest: Za osobistą pomocą Elektora Bawarskiego i Saskiego, za urzędowania Hrabi Capliers deputowanego Prezesa.


Wykład: No. 224


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 40)