strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana III

No. 246.

Popiersie Jerzego Wilhelma, Xiążęcia Lignicy z domu Piastów. Odzienie zbroja, na której zarzucona jest draperya. Napis wokoło: GEORG[ius] WILHELM[us] D[ei] G[ratia] DUX SILESIÆ LIGN[itiae] BREG[ensis] & WOLAVIENS[is], to jest: Jerzy Wilhelm z Bożej łaski Xiążę Szląski, Lignicy, Brzega i Wolawy.

Strona odwrotna. PIASTI ETNARCHÆ POLONIÆ ULTIMUS NEPOS PRINCEPS XV VIX ANNOS NAT[us] SED TAMEN MAJORENNIS POST NONIMESTRE DUCATUUM REGIMEN DIE XXI NOVEMB[ris] A[nno] MDCLXXV SIBI REGIÆ FAMILIÆ NOVEMQ[ue] SECULORUM SENIO FATALEM FIGIT TERMINUM AMBIGENTE SILESIA NUM PIASTI NATALIB[us] PL[us] GRATIÆ GEORGII GUILLELMI FATO PL[us] LACHRIMARUM DEBEAT, to jest: Piasta Etnarchy Polskiego ostatni potomek, Xiążę w 15 zaledwie roku wieku swego, przecie pełnoletni, po dziewięciomiesięcznym Xięstw rządzie dnia XXI Listopada roku 1675 sobie, Królewskiemu domowi dziewięciowiekowej sędziwości nieszczęsny położył koniec. W powątpiewaniu Szląska, czy Piasta rodowi więcej wdzięczności, czy Jerzego Gwilhelma śmierci łez winien (a),


Rzadki ten Numizmat Xiążęcia domu Piastów miejsce swoje zająć powinien tak między Szląskimi, jak między Polskimi medalami.

Wiadomo z Historyi, że Bolesław III Krzywousty, który roku 1139 umarł, podzielił państwo swoje pomiędzy pięciu synów; pierwszy z nich Władysław II odebrał w dziale Szląsk, na ten czas do Polski należący, tudzież Xiestwa Krakowskie, Sieradzkie i Łęczyckie, które później postradał. Od tego Władysława pochodzili Piastowie Szląscy. Ostatni z nich Jerzy Wilhelm, o którym tu mowa, w roku 1675 zszedł z tego świata i chlubne pamiątki domu swego zaniósł do grobu. Pochowany w Lignicy.

Śmierć tego Xiążęcia głębokim smutkiem w ów czas umysły Polaków przejęła.


(a) Więcej jest medalów na śmierć tegoż Xiążęcia bitych. My na tym jednym przestajemy, uważając go jako przypomnienie, że Xiążęta Szląscy z krwi Królów naszych pochodzili.


246