strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta Augusta

No. 25.

Popiersie męszczyzny w sędziwym wieka. Napis w otoku: LUCAS COM[es] A GORCA PALAT[inus] POSNAN[tiensis] CAP[itaneus] BUS[censis], to jest: Łukasz Hrabia z Górki, Wojewoda Poznański, Starosta Buski.

Medal ten strony odwrotnej nie mający, znajduje się w gabinecie Cesarskim w Wiedniu.


Wątpliwość zachodzi, kogo tu wyobrażonego widzimy, w spisie albowiem Senatorów Polskich czterech napotykamy Łukaszów Górko w, którzy Wojewodami Poznańskimi byli. Pierwszy z nich żył za Władysława Warneńczyka, drugi za Kazimierza jego brata, trzeci za Zygmunta I, czwarty nakoniec za Zygmunta Augusta.

Sądząc po ubraniu wyobrażonego na medalu naszym męszczyzny, wnosić możemy, że nam przedstawia Łukasza Górkę, który za czasów Zygmunta Augusta był Wojewodą Poznańskim.

Pomimo niezmiernego majątku i wielkiego znaczenia, jakie dom Górko w w Wielkopolsce posiadał, współcześni pisarze rzadko wymieniają tego Łukasza Górkę, o którym tu mowa. Odznaczył on się szczególniej przepychem na wjeździe Królowej Katarzyny do Krakowa w roku 1553 a współczesny Orzechowski świadczy, iż chorągwie wojska nadwornego Górki okazałością wszystkie inne przechodziły. Umarł Łukasz Górka w roku 1572.


25