strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 265.

Głowa laurem uwieńczona, z boku widziana, napis do koła: FRID[ericus] AUG[ustus] II REX POL[oniae] EL[ector] SAX[oniae], to jest: Fryderyk August II król polski, elektor saski.

Strona odwrotna. Jak na poprzedzającym medalu.

Oba te medale (No. 264, 265) znajdują się w zbiorze Franciszka Hr. Potockiego.


Medale pod stęplem króla Augusta II bite, które tu czytelnikom naszym przedstawiamy, ani daty na sobie nie mają ani napisu, z któregoby wnioskować można, do jakiego się odnoszą zdarzenia; kładziemy je tu więc jakby wstęp do tego zbioru i w tymże celu umieszczamy, jakby krótki życiopis monarchy, którego wizerunek na nich widzimy.

Rodził się August II dnia 12 Maja roku 1670 z ojca Jana Jerzego III elektora saskiego i matki Anny Zofii, córki Fryderyka III króla duńskiego. Po śmierci Jana Jerzego IV, brata swego starszego, został Fryderyk August elektorem dnia 27 Kwietnia roku 1694.

Obrany królem polskim dnia 27 Czerwca 1697 w rozdwojeniu narodu, którego część książęcia de Conti pragnęła, koronowany został w Krakowie dnia 15 Września tegoż roku. Trakratem altransztadzkim z Karolem XII w roku 1706 zawartym zrzekł się król August praw swoich do korony polskiej, powrócił przecież na tron w roku 1709 w skutku bitwy pod Pułtawą. Umarł dnia 1 Lutego roku 1733.

Ożenił się był dnia 10 Stycznia roku 1693 z Krystyną Eberhardyną córką margrabi Bajraytskiego, która gdy przy wierze protestanckiej obstawała, nie była koronowana królową polską.


265