strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 278.

Popiersie króla Augusta II z laurem na głowie z prawej strony, w zbroi i plaszczu królewskim; w około : AUG[ustus] II D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] D[ux] SAX[oniae] S[acri] R[omani] I[mperii] AM[arebimarschalcus] ET EL[ector] (August II z Bożej łaski król polski wielki Xiążę litewski, Xiążę saski, świętego państwa rzymskiego arcymarszałek elektor). Pod ramieniem litery G. W.

Strona odwrotna. Orzeł z góry przylatujący w dzióbie koronę przynosi, a w szponach berło trzyma, nad nim napis: DIGNISSIMO (Najgodniejszemu). W odcinku: CORONAT[us] CRACOV[iae] D[ie] 15 SEPT[embris] MDCIIIC (Koronowany w Krakowie dnia 15 Września 1697).

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Berlinie.


Wykład: No. 273


278