strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 292.

Głowa z prawej strony wieńcem ozdobiona. W otoku: AUGUSTUS II D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] ET EL[ector] SAX[oniae] (August II z Bożej łaski król polski i elektor saski). U dołu rok 1701.

Strona odwrotna: Na gwiaździe orderowej tarcza herbowa wystawująca w czterech polach orły i pogonie, a we środku herb saski. Od korony nad tarczą na obie strony opasująca całość wstęga, czyli łańcuch orderu słonia.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Fryderyk August Xiążę, naówczas saski, później król polski, ozdobiony został w roku 1686 od króla duńskiego orderem słonia, widzimy znaki tego orderu na umieszczonym tu medalu.Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 48)