strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 316.

Głowa bez żadnej ozdoby z prawej strony, z napisem: D[ei] G[ratia] AVGVSTVS II REX POLON[iae] ELECT[or] SAXON[iae]. (Z Bożej łaski August król polski, elektor saski). U dołu imię mincarza: H. P. GROSKURT.

Strona odwrotna: Herkules lwią skórą okryty, maczugą razi hydrę o czterech smoczych głowach z napisem do koła: ADVERSIS RESIDENDUM PRUDENTIA. (Przeciwnościom opierać się należy przezornością). Początkowe litery tych trzech wyrazów, większe od innych oznaczają: Augustus Rex Poloniae. (August król polski).

Medal ten znajduje się w zbiorze Franciszka Hr. Potockiego.


Umieszczone tu medale (No. 316 - 319), więcej się zalecają ozdobnością rysunku i smakiem rzeźbiarstwa, aniżeli trafnością wyobrażeń i napisów. Widzimy na medalu pod liczbą 316 i 317 Herkulesa w groźnej postawie oświadczającego, iż roztropnością przeciwników odpierać będzie. Napis ten, jeżeli się nie mylimy, nieodpowiada allegoryi.

Wszystkie te medale wystawiają przezorność Augusta II i wszystkie jak się zdaje, bite były w czasie wojny tegoż króla z Karolem XII. Nie sądzimy, aby król August miał sobie zasłużyć na pochwały, jakie mu autorowie tych medalów z powodu jego roztropności dają. Doznawane klęski, zniszczenie Litwy, Polski i Saxonii, nakoniec traktat altransztadzki i zrzeczenie się korony polskiej dowodzą jak niestosownemi byty przedsiębrane przez niego kroki, jak nieroztropnie sobie postąpił, gdy tę wojnę wzniecał.


Zdjęcie: archiwum Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung (aukcja 213)