strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 318.

Popiersie Augusta II króla polskiego z boku widziane, włosy trefione spuszczają się na ramiona. W koło napis: D[ei] G[ratia] AVGVSTVS II REX POLON[iae] ELECT[or] SAXON[iae]. (Z Bożej łaski August II król polski, elektor saski). Pod popiersiem nazwisko mincarza H. P. GROSKURT.

Strona odwrotna: Kolumna po której się wije wąż, symbol mądrości, na szczycie kolumny leży korona, nad kolumną wstęga z napisem FULCITUR PRUDENTIA. (Wspierany od przezorności).

Medal ten znajduje się w zbiorze Franciszka Hr. Potockiego.


Umieszczone tu medale (No. 316 - 319), więcej się zalecają ozdobnością rysunku i smakiem rzeźbiarstwa, aniżeli trafnością wyobrażeń i napisów. Widzimy na medalu pod liczbą 316 i 317 Herkulesa w groźnej postawie oświadczającego, iż roztropnością przeciwników odpierać będzie. Napis ten, jeżeli się nie mylimy, nieodpowiada allegoryi.

Wszystkie te medale wystawiają przezorność Augusta II i wszystkie jak się zdaje, bite były w czasie wojny tegoż króla z Karolem XII. Nie sądzimy, aby król August miał sobie zasłużyć na pochwały, jakie mu autorowie tych medalów z powodu jego roztropności dają. Doznawane klęski, zniszczenie Litwy, Polski i Saxonii, nakoniec traktat altransztadzki i zrzeczenie się korony polskiej dowodzą jak niestosownemi byty przedsiębrane przez niego kroki, jak nieroztropnie sobie postąpił, gdy tę wojnę wzniecał.


Zdjęcie: zbiory Staatliche Kunstsammlungen Dresden.