strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 322.

Herkules lwią skórą odziany, z Marsem w zbroi i szyszaku, ręce sobie podają i niezgodę rzuconą o ziemię depczą. W górze napis: COGNATO SANGUINE VICTA. (Krwią zpowinowaconą pokonana). PAX SUECIAM INTER ET POLONIAM ALTRANSTADII MDCCVI. (Pokój pomiędzy Szwecyą a Polską zawarty w Altransztadzie 1706).

Merkuryusz nad miastem unoszący się, napis w koło: ALTA PAX GENTEIS ALAT ENSESQ[ue] LATEANT. (Niech głęboki pokój narody karmi, a miecze niech będą ukryte). W odcinku: LIPSIA. (Lipsk). Na kraju: IIDEM INTER SE POSITO CERTAMINE REGES FOEDERA IUNGEBANT. Virg. (Ciż sami królowie zaniechawszy boju, zawarli z sobą przymierze).

Medal ten znajduje się w zbiorze Franciszka Hr. Potockiego.


Znane są powszechnie warunki traktatu altransztadzkiego oraz skutki jakie wywarł na losy ojczyzny naszej, równie jak na losy Saxonii i Szwecyi; zastanawiać się więc nie będziemy nad tym przedmiotem który dziejopisom zostawiamy, wspomnimy tylko o umieszczonych tu numizmatach.

Medal pod liczbą 322 przywodzi na pamięć blizkie spokrewnienie Augusta II i Karola XII (a), jakoż byli oni bracią między sobą ciotecznymi, matki ich albowiem Anna Zofia i Ulryka Eleonora, córki Fryderyka króla duńskiego siostrami były.

Autor tego medalu, przez wzgląd na Augusta II, którego traktat altransztadzki z korony polskiej był wyzuł nie położył na nim tytułów obu królów lecz ogólnych użył wyrazów, Polonia Suecia.


(a) Cognato sanguine.


322