strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta Augusta

No. 35.

Medal pod liczbą tą wystawia na stronie głównej popiersie Jana Łaskiego z boku widziane. Piękna broda spływa na jego piersi. Na głowie nosi niską czapkę, na sobie zaś płaszcz z szerokim kołnierzem. Wyryte nad obwódkę litery J. D. oznaczają podobno nazwisko mincarza.

Na stronie odwrotnej wyryty jest w sześciu wierszach napis następujący: JOANNES A LASCO POLONUS RELIGIONIS CHRISTIANAE APUD POLONOS PROMOTOR. OBIIT AN[no] 1560. AET[atis] 59, to jest: Jan z Łaska Polak, religii chrześciańskiej u Polaków rozkrzewiciel. Umarł w roku 1560. wieku 59. U spodku medalu jest krzyż.


Wykład: No. 34


35