strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta Augusta

No. 37.

Popiersie młodego męszczyzny w ubiorze zakonnym Jezuitów, twarz z przodu patrząca. Napis: S[anctus] STANISLAUS KOSTKA S[ocietatis] JESU, to jest: Święty Stanisław Kostka towarzystwa Jezusowego.

Medal ten na stronie odwrotnej wystawia Ś. Alojzego Gonzagę.


Nie mogąc oznaczyć czasu, w którym ten medal wybito; kładziemy go między Numizmatami współczesnych Zygmunta Augusta osób, tem śmielej ze Święty Stanisław Kostka, którego tu wyobrażonego widzimy, urodził się i umarł za panowania tego Monarchy.

Biografia Ś. Stanisława nie długo nas zajmować będzie. Młodzieniec ten nadzwyczajną w sobie skłonność do życia zakonnego czując, w ośmnastym roku wieku swego uszedł potajemnie z rodzinnego domu, i wstąpił do Nowicyatu Jezuitów w Rzymie, gdzie po kilkamiesięcznym pobycie w roku 1568 z tego świata zeszedł. Papież Klemens XI kanonizował go w roku 1714.

Rodzina Ś. Stanisława Kostki do najznakomitszych w Prusach Królewskich należała. Jan Kostka Wojewoda Sandomirski w roku 1575 policzonym został na Sejmie elekcyjnym między Kandydatami do tronu Polskiego.


37