strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 400.

Popiersie króla francuskiego, Ludwika XV. Napis: LUD[ovicus] XV REX CHRISTIANISIMUS (sic) [sic]. To jest: Ludwik XV król chrześcijański.

Strona odwrotna. Dwie głowy naprzeciw siebie obojga nowożeńców z napisem: LUD[ovici] DELPHINI ET MARIAE IOS[ephae] POL[oniae] REGIS ELECT[oris] SAX[oniae] FILIAE CONNUBIUM. W odcinku: IX FEBRUARII MDCCXLVII. To jest: Ludwika Delfina i Maryi Józefy córki króla polskiego, elektora saskiego małżeństwo. 9 Lutego 1747.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Otóż wizerunki Maryi Józefy, córki Augusta III, która w roku 1747za Defina syna Ludwika XV wydaną została. Położenie Infantki polskiej w Paryżu trudnem było z razu. Królowa francuska Marya Leszczyńska, żona Ludwika XV, przeciwną była związkowi syna swego z xsiężnikczą saską, córką i wnuczką monarchów, którzy ojca jej Stanisława Leszczyńskiego, wda razy byli z tronu zepchnęli. Uprzejmość przecież Maryi Józefy przemogła te niechęci i wkrótce synowa pozyskała przywiązanie matki męża swego.

Biografowie Delfina ujmujące tej uprzejmości jego żony, zachowali nam pamiątki.

Zwyczajem było w owym czasie u dworu francuskiego, że nowo zaślubione księżniczki krwi królewskiej, portrety ojców swoich w medalionach na szyi nosić powinny. Czy podobny ten medalion? zapytała się Marya Leszczyńska synowej, stosownie do etykiety? Nikt lepiej o tem podobieństwie do W. K. Mości sądzić nie potrafi, odpowiedziała Marya Józefa, wskazując na portret, który wyobrażał nie Augusta III, lecz Stanisława króla.

Żona Delfina siedmioro miała dzieci. W roku 1754 urodziła syna, który później pod imieniem Ludwika XVI padł ofiarą szału rewolucyjnego we Francyi. W roku 1755 powiła drugiego syna, hrabiego Prowancyi, później Ludwika XVII. W roku 1757 trzeciego, Karola, hrabiego d'Artois, później Karola X.

Liczna Delfinowa rodzina, wyłącznym staranności jej była przedmiotem. W roku 1752, gdy Delfin na ospę niebezpiecznie zachorował Marya Józefa w pospolitym ubiorze, na chwilę go nie odstępowała i wszelkie mu oddawała usługi, jakich tylko chory potrzebować może. Wezwany wtenczas na konsultacyę lekarz paryski, który nie znał dworu, widząc kobietę całą zajętą staraniem około chorego, sądził, że była płatną do pilnowania jego sługą (garde malade), a uważając jej nadzwyczajną troskliwość, pragnął wiedzieć, ktoby była, aby ją wezwać do innych chorych swoich.

Śmierć zawczesna przerwała szczęśliwy związek Infantki polskiej. Umarł Delfin ojciec Ludwika XVI w roku 1765. Nieukojona w żalu żona jego, w kilkanaście miesięcy po mężu zstąpiła za nim do grobu.


Zdjęcie: International Coin Exchange (aukcja 4)