strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 422.

Dwie tarcze herbowne, u dołu świeca zapalona. Dokoła napis: B[eatae] MEM[oriae] MAR[iae] SUSANNAE KLOBUTSCHITZKY CONIUGIS IO CHRISTOPHORI BURGSTALLERI. To jest: świetej pamieci Maryi Zuzannie Klobutschitzky małżonce I. Krzysztofa Burgstallera.

Sam napis: GENEROSAE VIRTUTIBUS CONSPICVAE MATRONAE MAR[iae] SUSANN[ae] KLOBUTSCHITZKY QUAE NATA MDCLXXXIX D[ie] XIV AUG[usti] NUPTA MDCCXV D[ie] XIV MAII IO CHRISTOPHORO BURGSTALLERO VIRO CONSULARI POSONIENSI ORBIT MDCCXLVIII D[ie] IV AUG[usti] UXORI OPTIMAE B. M. C. C. MARIT[us] MOESITISS[imus]. To jest: Szlachetnej cnotami znakomitej matronie Maryi Zuzannie Klobuszyckiej, urodzonej 1689 roku dnia 14 Sierpnia, zaślubionej 1715 roku dnia 14 Maja I. Krzysztofowi Burgstallerowi, rajcy presburskiemu, zmarłej 1748 roku dnia 9 Sierpnia małżonce najlepszej mąż w smutku pogrążony.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 71)