strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do króla Stanisława Leszczyńskiego i jego rodziny

No. 429.

Skała na środku morza, o którą się obijają wały morskie. Napis: NIL VI TEMPESTATIS AVULSUM. To jest: gwałtowność burzy nic nie oderwała. W odcinku: TRACTATUS CUM SUECIAE REGE CONCLUSUS VARSAVIAE. To jest: traktat z królem szwedzkim zawarty w Warszawie.

Strona odwrotna: W wieńcu laurowym napis: FIDES SERVATA LIBERTAS ASSERTA FINES INTEGRI. To jest: wiara zachowana, wolność zabezpieczona, granice w całości. W odcinku: TRACTATUS CUM SUECIAE REGE CONCLUSUS. To jest: przymierze z królem szwedzkim zawarte.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Wspomnieliśmy w poprzedzających numerach o elekcyi i koronacyi Stanisława króla. Pierwszem staraniem nowego monarchy było zawarcie traktatu ze Szwecyą i wznowienie stosunków przyjaźni, jakie traktat oliwski był zastrzegł między obu krajami.

Umieszczone tu medale (No. 427 - 431), równie jak i zasady wspomnionego dopiero traktatu, wskazują wdzięczność, a podobno i uległość króla Stanisława, względem Karola XII.

Medale pod liczbą 430 i 431, na których po jednej stronie króla Stanisława, po drugiej Karola XII widzimy, przypominają ów numizmat, na którym August II obrońcę swego Piotra I umieścił pod liczbą 305. Numizmat pod liczbą 428 przedstawia nam obu monarchów Stanisława i Karola pod postacią dwóch gwiazd, Kastora i Poluxa, które żeglarze wśród burzy uważają, jako znak następnej pogody.

Niebędziemy tu szczegółowo przywodzić artykułów zawartego między Karolem XII i Stanisławem traktatu, który jak wiadomo, nie utrzymał się w skutku bitwy pod Pułtawą; przytoczymy raczej list, który Karol XII w kilka tygodni po wspomnionej dopiero bitwie pisał do króla Stanisława. Żaden podobno dokument dobitniej malować nie zdoła, nieugięty króla szwedzkiego umysł. List ten z oryginału wiernie przepisany, osnowy jest następującej:


Sire!

Ayant appris, que la nouvelle de la bataille près de Pultawa, et l'incertitude de ma destinée, a causé baucoup de peine a Votre Majesté, je ne pas voulu manquer a luy faire scavoir que cette perte n'est pas Si considerable, ni d'une telle consequence, qu'elle ne puisse estre reparée, ét que ma blessure pourra estre gverie dans quinze jours. C'est pourquoy je prie VMte de ne rien relacher de Son grand courage, et d'estre assuerré que je trouverai moyen, do me rendre bientost aupres d'Elle avec Vn secours considerable. En attandant, je la recommende a la Divine protection Et demeure

De V. Mté Le bon frere, amy et Voisin, Carolus.

aupres de Bender 27 d'avust 1709, St[yli] V[eteris].


(a) Medal ten wspomina o traktacie ze Szwecyą w roku 1704. Podanie to przecież jest mylne, negocyacye albowiem z kommissarzami Szwedzkimi przeciągnęły się aż miesiąca Listopada roku 1705, kiedy po koronacyi Leszczyńskiego traktat podpisany został.