strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do króla Stanisława Leszczyńskiego i jego rodziny

No. 433.

Popiersie Stanisława króla z boku widziane w zbroi, na której płaszcz zarzucony. Włosy kształtnie trefione. Napis do koła: D[ei] G[ratia] STANISLA[us] I REX POLONIAE. To jest: z Bożej łaski Stanisław I król polski. Pod ramieniem: M. T. C. C.

Strona odwrotna: Mężczyzna w polskim stroju na scenie teatralnej stojący; zza kulisów wyglądają spektatorowie. W odcinku napis: DONEC LUDITUR ADORATUR 1707. To jest: póki na scenie, jest czczony 1707.

Medal ten znajduje się w zbiorze W. konsyliarza Reichla w Petersburgu.


Widzimy na tym medalu Stanisława Leszczyńskiego, króla, pod postacią aktora, rolę swoją odgrywającego, widzimy oraz spoglądających na niego widzów za kulisami stojących: napis zaś w odcinku umieszczony wraża, że aktorowi poklaskują, póki jest na scenie.

Numizmat więc ten oczywiście jest bitym z natchnienia stronnika jakiego domu saskiego, który królowi Stanisławowi w roku 1707 nie wróżył długiego powodzenia, ani oklasków. Sprawdziła się złowieszcza wróżba autora medalu, ale tenże sam medal można było zastosować do Augusta II kiedy go Karol XII gromił i kiedy go stronnicy jego jedni po drugich odstępowali. Ten jest zwyczajny bieg rzeczy w podobnych okolicznościach w każdym wieku i w każdym bez wyłączenia kraju.