strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 523.

Trzy okrągło-podługowate tarcze w trójgran z sobą wstęgami, palmami i mirtem połączone. Wierzchnia u góry ma herb korony polskiej i w. x. litewskiego z herbem familii Poniatowskich. U dołu po prawej stronie, herb kurlandzkiego xięstwa, po lewej herb marszałka kurlandzkiego sejmu pana Briegen. Na środku jeszcze jest mała także podługowato-okrągła tarcza, na której są dwie na krzyż złożone szpady, z trzecią na nich położoną, na której końcu jest korona. Ta wyobraża herb wolnych mularzy w Mitawie. Napis na otoku u góry: NON DISSOLVENDA CUM FIDE IUNXIT AMOR. Miłość wieczna, wierność trwała, z sobą razem te związała. —

U dołu I. P. H[olzhäusser] F[ecit] (zrobił).

Strona odwrotna ma następujący napis: MEMORIAE ET LAUDI GENTIS CURONICAE, QUAE HONORI DUCENS, AERARIUM REGIS SUI TEMPORUM INIQUITATE EXHAUSTUM LEVARE, INJUSSA, IMO NON ROGATA, SPONTANEUM, AC INDE PRETIOSIUS OBTULIT DONUM, DANTI AEQUE ET ACCIPIENTI DECORUM, GRATAE ET DEVINCTAE MENTIS, HOC PERENNE DICAT MONUMENTUM. STAN[islaus] AUG[ustus] REX. MDCCLXXIV. To jest: Na pamiątkę i ku chwale kurlandzkiego narodu, który za zaszczyt sobie mając wesprzeć skarb króla swego, czasów nieszczęśliwością wycieńczony, bez nakazu, owszem bez prośby, dobrowolny i tem droższy dar ofiarował, dającemu równie jak odbierającemu ozdobny, wdzięcznego i obowiązanego umysłu ten wieczysty dowód ofiaruje Stanisław August król 1774.

Ostatnie cztery wiersze napisu objęte są dwiema gałązkami dębowemi. U góry jest mała z kwiatów ozdoba.

Medal waży w złocie 36 dukatów.


Hołdująca Polszcze Kurlandya, za sprawą marszałka sejmowego Briegen, przyniosła królowi w dobrowolnym darze znaczną summę pieniężną.

Stanisław August, na znak wdzięczności, pierwszy z powyższych medalów wybić rozkazał (No. 523, 524), którym marszałka i sejmujących tej prowincyi zaszczycił.

Później na to samo zdarzenie wybito pomniejszy medal.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 69)