strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 529.

Głowa Stanisława Augusta w dębowym wieńcu, z prawej strony widziana bez żadnego napisu. U dołu: I. P. HOLZHAEUSSER F[ecit] zrobił.

Strona odwrotna: Wśród dębowego wieńca sam napis: STANISLAO AUGUSTO REGE COLLEGIUM PUBLICAE INSTITUTIONI PRAEFECTORUM BENE DE EADEM MERENTIBUS H[oc] G[rati] A[nimi] M[onumentum] DECREVIT. To jest: Za panowania Stanisława Augusta króla, kommissya przełożona nad publiczną edukacyą, dobrze się jej zasługującym tę wdzięcznego umysłu pamiątkę przyznała.


Najprzyjemniejsze nadgrody nie zawsze są te, które do powiększenia majątku prywatnych osób przyłożyć się mogą, ale umysłom żądzą honoru i chwały żądzą kierowanym milsze są te, które dowodem są szacunku zwierzchności, baczność na zasługi dających i swoje o nich przekonanie wyznawających. Taką nadgrodę magistraturze światłej i honoru prawidłami kierowanej, dozór nad publiczną edukacyą mającej ustanowić, podobało się, którąby uroczyście oświadczała, iż względy ma najosobliwsze na te osoby, które albo na urzędzie, albo w dozorze szkół, albo w pełnieniu obowiązków jakiegokolwiek urzędowania swego związek z tąż magistraturą mającego, osobliwszą pilność okazując, dobrze się jej zasłużyli w pełnieniu włożonych obowiązków.


Zdjęcie: archiwum ANPN (aukcja 2)