strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 563.

Głowa niewiasty z fryzurą do góry wzniesioną, na szyi klejnoty, twarz z prawej strony. Napis w około: ISABELLA. PRINCEPS. CZARTORYSKA. To jest: Izabella księżna Czartoryska.

Strona odwrotna. Na płaszczu xiążęcym wychodzącym z pod mitry xiążęcej dwie tarcze z herbami Flemmingów na prawej stronie i xiążąt Czartoryskich na lewej stronie. Napis w koło: NAT[a] COM[itissa] DE FLEMMING. DOMINA IN BORKLO. To jest: Urodzona hrabina Flemming, pani na Borklu. U dołu rok 1772.


W 1752 roku hrabia Flemming podskarbi wielki litewski nabył miasto i majętność Borklo, używające przedtem prawa udzielnym panującym właściwego (a). Tę włość odziedziczywszy po ojcu, Izabella xiężna Czartoryska, w mennicy tamecznej, złote i śrebrne z wizerunkiem swoim bić kazała medale.

W kraju naszym xiężna Czartoryska licznemi dobrodziejstwy, szlachetnym sposobem myślenia, zamiłowaniem polskiego języka, wychowaniem własnego potomstwa i przybranej Zofii Matuszewiczówny, założeniem tak pięknego w Puławach ogrodu, zebraniem ojczystych w świątyni Sybilli, różnych wieków i krajów pamiątek w gotyckim domku, opieką nad ludem, prawdziwie macierzyńską, wsławiona. Użyteczne dzieła: o ogrodach i pielgrzym z Dobromila, tej dobrej i znakomitej Polki naukową zaletę stanowią.


(a) Ta włość przyłączona do Hollandyi, do geldryjskiego okręgu.