strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 569.

Głowa Stanisława Augusta króla z prawej strony widziana, dębową koroną uwieńczona. Bez napisu. U dołu I. P. H[olzäusser] F[ecit] [zrobił].

Strona odwrotna. Napis: EX MENTE STAN[islai] AUG[usti] REGIS VIII. VIRI INSTIT[utioni] PUBL[icae] PRAEFECTI MICH[ael] P[rinceps] PONIATOWSKI IGN[atius] P[rinceps] MASSALSKI AUG[ustus] P[rinceps] SUŁKOWSKI IOACH[imus] CHREPTOWICZ IGN[atius] POTOCKI AD[amus] P[rinceps] CZARTORYSKI AND[dreas] ZAMOYSKI ANT[onius] PONINSKI REI AGRARIAE STUDIUM COMMISERUNT STEPHANO A RIEULE VIGIL[iarum] PRAEFECTO. MDCCLXXVII. To jest: Z pomysłu Stanisława Augusta króla ośmiu mężów wychowaniu publicznemu przewodniczący: Michał xiążę Poniatowski, Ignacy xiążę Massalski, August xiążę Sułkowski, Joachim Chreptowicz, Ignacy Potocki, Adam xiążę Czartoryski, Andrzej Zamojski, Antoni Poniński naukę agronomii poruczyli Stefanowi Rieulle jenerałowi majorowi 1777.

U dołu dwie gałązki dębowe na krzyż złożone.


Kommissya edukacyjna wśród wielu prac zbawiennych zajmowała się rozszerzaniem rolnictwa (a). Oznaczoną przez nią nadgrodę za napisanie najużyteczniejszej księgi o gospodarstwie rolniczem, w 1776 roku uzyskał będący w służbie polskiej jenerał-major Rieule, do której to nadgrody ten jeszcze medal przydać (b) chciano.

Lecz pomieniony pisarz nie chciał przyjąć wydzielonej w nagrodzie summy i przeznaczył ją na wybicie medalu, na pamiątkę wdzięczności ojczyznie, królowi i kommissyi powszechnego oświecenia się należącej za to, że się zajmowali poprawą rolnictwa.


(a) W opisaniu medalów, za Stanisława Augusta, przez Antoniego Schroedera, w rękopiśmie biblioteki poryckiej.

(b) W rękopiśmie tegoż zbioru pod tytułe: Ułożenie tak percety jako i expensy skarbu j. k. mci, a die 1 Julij 1781 stoi: że Rieule brał od króla pensyi rocznej 8000 złt.


Zdjęcie: archiwum PDA/PGNum (aukcja 10)