strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 572.

Sam napis: AUGUSTOWI MOSZYŃSKIEMU KAW[alerowi] ORD[erów] POL[skich] IOANNA BRZOZOWSKA DNIA III. AUGUST[a] MDCCLXXVIII.

Strona odwrotna. Wstęga tworząca węzły. W otoku napis: WIĄZANIE RĘKI WDZIĘCZNEY.


August Moszyński, syn podskarbiego nadwornego koronnego, zrodzony z hrabianki de Cosel, córki Augusta II, stolnikiem był koronnym, kiedy Stanisław August urząd stolnika litewskiego posiadał. Kolega w dygnitarstwie został królem. Z powodu zgodnej elekcyi w Młocinach dawał ucztę Moszyński. Świątynia miłości na skale wzniesiona rzęsistem jaśniała światłem: wspaniale były ognie sztuczne (a). Orderem orła białego i Ś. Stanisława został ozdobiony. Posiadał wiadomości menniczne i z tego powodu prezesem kommissyi mennicznej mianowany został. Urojeniem ówczesnem dawszy się ułudzie, oddawał się alchemii, a szukając sposobów robienia złota, nadwerężył majątek własny. Małżonka jego była Teofila Potocka, córka Stanisława wojewody poznańskiego; z nią jednego tylko miał syna, imieniem Jana. Umarł w Wenecyi 1782 roku (b). Spadkobiercą jego został brat Fryderyk hrabia Moszyński.

Wdzięczna za dobrodziejstwa w młodym wieku odbierane, Joanna Brzozowska, w ciechanowskiej ziemi zrodzona (c), ten medal wybić kazała i ofiarowała go w dzień imienin Augustowi Moszyńskiemu.


(a) Wiersz Naruszewicza, wyd. Mostow. t. 2. str. 209-212.

(b) Wielądki herladyka t. 4.

(c) Sławna z piękności, była potem żoną Rudnickiego kassyera jeneralnego rczpltej, następnie Tomasza Ostrowskiego prezesa senatu.