strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 574.

Osoba w rzymskim ubiorze na tronie siedząca, okrywa dziecię podane sobie na tarczy przez żołnierza, w ubiorze tegoż narodu. Napis w otoku u góry: OB MERITA PATRIS. To jest: Dla zasług ojca. — W odcinku: STANISLAUS AUG[ustus] REX. FILIO RECENS NATO MUNUS LOC[um] TENENT[is] CONFERT. To jest: Stanisław August król nowonarodzonemu synowi stopień porucznika nadaje.

Na stopniu tronu cyfry mincarza: I. P. H[olzhäusser] F[ecit] [zrobił.]

Strona odwrotna. Sam napis: ALOIS[io] FRID[erico] COM[iti] A BRUEHL REI TORMENTARIAE REGN[i] POL[oniae] SUMMO PRAEF[ecto] PATRI SUORUM OPTIMO, IN MEMORIAM FILII SUI PRIMOGENITI IOANNIS MAURITII VARSAVIAE A[nno] MDCCLXXXI. DIE XV. JUNII NATI, POSTERA DIE RENATI HOC GRATI ANIMI MONUMENTUM LEGIO TORMENT[aria] R[egni] POL[oniae] CONSECRAT. To jest: Alojzemu Fryderykowi hrabiemu Brühlowi, komendantowi artyleryi koronnej, razem najlepszemu ojcu podległych swej władzy, na pamiątkę pierworodnego syna, Jana Maurycego, w Warszawie dnia 15 Czerwca 1781 roku narodzonego, nazajutrz ochrzconego, artylerya koronna ten zakład wdzięczności poświęca.


Chociaż na końcu panowania Augusta III strona dworowi w Polsce przeciwna, z wielką usilnością starała się odpierać wdzierającego się w urzędy polskie i starostwa pierwszego w Saxonii ministra tegoż króla, hrabiego Brühla i urojone prawo jego indygenatu za wątłe i zmyślone poczytując, przystęp jemu i synom jego do funkcyj publicznych zagradzała, jednak po śmierci tak króla jako i ministra wielkie synów jego przymioty wszystkich w Polsce poważenie i miłość sobie jednające sprawiły, iż tak zacnych, tak wiele dobrego rokujących obywatelów zachować i przywłaszczyć sobie stany rzpltej przedsięwzięły, a zatem obydwóch braci Fryderyka (tu nazwanego Alojzym Fryderykiem) i Karola, graffów Brühlów, indygenatem w państwach polskich obdarzyły konstytucyą sejmu koronacyjnego 1764.

W roku 1781 pułk artyleryi koronnej proszony od naczelnika swego, jenerała artyleryi, hrabiego Brühla, ażeby pierworodnego syna jego z powtórnych związków ślubnych, w dniu 16 Czerwca 1781 urodzonego, trzymał do chrztu, wyjednał u króla dla nowonarodzonego patent porucznika, który jako dar chrzestny ofiarowano. Na pamiątkę tego zdarzenia, korpus artyleryi postarał się o wybicie tu opisanego medalu.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 39)