strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 627.

Popiersie, twarz w prost patrząca, z koroną na głowie, włosy długie w tył uczesane.

Strona odwrotna. Napis: 17. MIECISLAVS VXORIVS IGNAVVS R[ex] 1034. To jest: Mieczysław podległy żonie, leniwy król 1034.


Trzeci jest jeszcze szereg medalów polskich, których odciski Lauterbach w kronice swojej (Frank. und Leipzig 1727. 4°) położył. "Gabinet uniwersytetu warszawskiego posiadał jedenaście takowych medalów odlewanych, ale nie stęplem wybitych." (a) My wspomnionych medali po uwiezieniu onych z Warszawy, nigdzie nie widzieliśmy; natomiast wpadły nam w ręce trzy numizmata z tejże kollekcyi, które się w spisie Bętkowskiego nie znajdują. Medale tego zbioru, których my nie mieliśmy, a które Bętkowski opisał, są następujące:

 • Lecha. Pod liczbą (u Bętkowskiego) 730.
 • Wandy  . . . . . . . . . . . . . . 731.
 • Piasta . . . . . . . . . . . . . . 732.
 • Ziemowita  . . . . . . . . . . . . 733.
 • Bolesława II Śmiałego  . . . . . . 734.
 • Kazimierza I . . . . . . . . . . . 735.
 • Leszka V Czarnego  . . . . . . . . 736.
 • Przemysława II . . . . . . . . . . 737.
 • Władysława Łokietka  . . . . . . . 738.
 • Stefana (Batorego) . . . . . . . . 739.
 • Zygmunta III . . . . . . . . . . . 740.

(a) Słowa Felixa Bętkowskiego.