strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta III

No. 82.

Skała wśród morza, na niej piramida, na której orzeł biały się wznosi, z czterech stron wiatry na piramidę wieję. Po morzu pływają okręty. Napis IMMOBILIS to jest: niewzruszony, umieszczony jest w poprzek medalu.

Na stronie odwrotnej dwa anioły unoszą koronę nad orłem Polskim, na którego piersiach jest cyfra Zygmunta III niżej rok 1631 u dołu medalu miecz i berło, (a)


Allegoryczne figury, które tu widzimy, jeżeli wyraźnie nie wskazują okoliczności, do których się medal niniejszy odnosi, zdają się przynajmniej malować celniejsze rysy charakteru Monarchy, który w roku 1631 w Polsce panował; to jest, niezgiętość umysłu i religijną żarliwość.

Sądzimy, iż obelisk wystawiony na niebespieczne wichry, równie jak krążące po morzu okręty wskakują, iż pobożnemu Królowi Polskiemu należało walczyć z nieprzyjacielem, który mu z zamorza okrętami zagrażał. Z tąd wnioskować będziemy, że się ten medal ściąga do stosunków Zygmunta III z Gustawem Adolfem, Królem Szwedzkim.

Nadmieniliśmy już, jak nieszczęśliwie Zygmunt III wojnę z Szwecyą prowadził, pomimo owej stałości umysłu, a raczej uporu, jaki ten medal wystawia, a który Polska opłaciła stratą kilku prowincyj i przelewem krwi obywatelskiej przez lat blisko trzydzieści.


(a) Inny, zupełnie do tego podobny, znajduje się medal, bity w roku 1632.


Zdjęcie: Staatliche Museen zu Berlin: Münzkabinett Online Catalogue