strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana Kazimierza

No. 158.

Żrodło na wszystkie strony wytryskujące; nad nim księga otwarta; Duch Święty w postaci gołębicy promieńmi otoczony. Napis: FOECUNDAT QUODCUNQUE RIGAT, to jest: Co skrapia to użyźnia.

Strona odwrotna; napis wśród wieńca: ANNO GYMNASIO GEDANENSI SECVLARI, to jest: Roku setnego szkoły Gdańskiej. W tym napisie litery należące do liczby kościelnej składają rok 1658. Niżej: POSTRIDIE PENTECOSTES XIII JUNII, to jest: nazajutrz po zielonych świątkach 13 Czerwca. Z czterech stron cztery herby.


Fontanna, którą tu wyobrażoną widzimy, pod postacią kastalskiej, jeżeli się nie mylim, krynicy, oznacza szkołę miejską w Gdańsku; fontanna ta, stosownie do napisu użyźnia cokolwiek skrapia. Niechaj ta pochwała i przesadzoną będzie, nie podlega jednak wątpliwości, ze szkoła Gdańska liczyła wielu biegłych nauczycieli, że się czynnie przyłożyła do wzniesienia oświaty w tem mieście i że korzystny wpływ wywarła na wychowanie młodzi Polskiej.

Instytut edukacyjny w Gdańsku założonym został na początku XVI wieku w klasztorze Franciszkańskim po ustąpieniu z niego zakonników w skutek zaprowadzonej Reformacyi; zakład ten naukowy po kilku latach zamknięto i w roku dopiero 1558 nową i stanowczą nadano mu organizacyę pod nazwiskiem Gymnazyum. Medal niniejszy bity w roku 1638 przypomina stoletni obchód założenia tej szkoły.


Zdjęcie: archiwum WDA (aukcja 3)