strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana Kazimierza

No. 157.

Janusz Xiążę Radziwiłł, Hetman Litewski i Wojewoda Wileński na koniu. W odległości widok miasta Wilna. Napis wokoło: INGRESSUS VILNAM PRINCEPS RADIVILIUS HEROS SIC VULTU ATQ[ue] HABITU CONSPICIENDUS ERAT, to jest: Wjeżdźający do Wilna Xiążę Radziwiłł bohater, tak wyglądał z twarzy i postawy. W odcinku napis: D[ie] XVI MAJI MDCLIII, to jest: Dnia 16 Maja 1653 (roku.)

Strona odwrotna przedstawia widok pałacu Xiążąt Radziwiłłów w Wilnie. W oddaleniu widać miasto Wilno i wzgórki nad nim się wznoszące. W obłokach unosi się herbowny orzeł Radziwiłłów. Napis wokoło: DUM CAPIS OFFICIUM DUM CELSA PALATIA CONDIS JURE PALATINUM TE TUA VILNA COLIT, to jest: Gdy urząd obejmujesz, gdy wyniosłe pałace stawiasz, słusznie cię Wilno twoje czci jako Wojewodę. W odcinku napis: ORNAMENTO PUBLICO PROPRIAE COMMODITATI, to jest: Ozdobie publicznej, własnej wygodzie.


Wyszczególniliśmy wyżej wielkie zasługi wojenne Janusza Xiążęcia Radziwiłła, Hetmana i Wojewody Wileńskiego, który w roku 1651 po kilkukrotnie zbuntowanych zwyciężył Kozaków i miasto im Kijów odebrał. (Patrz medal pod liczbą 134) Medal niniejszy wyobraża tegoż Radziwiłła odprawiającego wjazd uroczysty do wojewódzkiego swego miasta. Strona zaś odwrotna przedstawia widok wspaniałego pałacu Xiążąt Radziwiłłów, który do napierwszych w Wilnie się liczy i który przed kilką laty jeszcze własnością był tej dostojnej rodziny.


157