strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 396.

Popiersie Maxymiliana elektora bawarskiego i Maryi Anny, Infantki polskiej w właściwych owemu wiekowi ubiorach. Napis w otoku: D[ei] G[ratia] MAX[imilianus] IOS[ephus] U[triusque] B[avariae] P[rinceps] S. D. C[omes] P[alatinus] R[heni] S[acri] R[romani] IM[perii] A[dministrator] ET EL[ector] ET M[aria] AN[na] R[egia] P[rinceps] P[oloniae] ET S[axoniae]. To jest: z Bożej łaski Maxymilian Józef, obu Bawaryi xiążę, świętego państwa rzymskiego administrator, Palatyn Renu, i elektor i Marya Anna królewna polska i księżniczka saska. U dołu F. A. SCHEGA F[ecit] (zrobił).

Strona odwrotna. Krajobraz od wschodzącego słońca oświecony; dwie tęcze z obłoków spływają na ziemię. Napis u góry: DESIGNAT AMBO SERENUM. To jest: oboje pogodne oznaczaja niebo. W odcinku: BAVARIA DUPLICI CONNUBIO FELIX MDCCXLVII. To jest: Bawarya z podwójnego małżeństwa szczęśliwa.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Marya Anna Infantka polska, córka Augusta III wyobrażona na tym medalu, siostrą była królowej neapolitańskiej i Delfinowej synowej Ludwika XV, króla francuskiego, o których w poprzedzających wspomnieliśmy numerach. Numizmat ten, wybity został z powodu zaślubienia tej księżniczki z Maxymilianem elektorem bawarskim, synem Karola VII cesarza w roku 1747.

Przypomnieć tu należy, że matka elektora bawarskiego, o którym dopiero wspomnieliśmy, była także królewną polską, to jest córką Jana III.