strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 395.

Dwa popiersia ku sobie obrócone. W otoku napis: MAX[imilianus] IOS[ephus] V. B[avariae] D[ux] EL[ector] MAR[ia] AN[na] PR[inceps] R[egni] POL[oniae] & EL[ectrix] S[axoniae]. (Maxymilian Józef V. xiążę bawarski, elektor. Maria Anna infantka polska i elektorowiczówna saska). U dołu: I. L. Oexin F[ecit] (zrobił).

Strona odwrotna. Dwie ręce ściskające się, od których zwieszony łańcuch orderowy z gwiazdą tworzy niby wieniec, wśród którego napis: AVSPICATISSIMO CONNVBIO IVNCTI. (Najszczęśliwszym węzłem małżeńskim połączeni). W otoku u góry: VIX COPVLA DVPLEX RVMPITVR. (Podwójny węzeł małżeński ledwie się zrywa). 1747.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Marya Anna Infantka polska, córka Augusta III wyobrażona na tym medalu, siostrą była królowej neapolitańskiej i Delfinowej synowej Ludwika XV, króla francuskiego, o których w poprzedzających wspomnieliśmy numerach. Numizmat ten, wybity został z powodu zaślubienia tej księżniczki z Maxymilianem elektorem bawarskim, synem Karola VII cesarza w roku 1747.

Przypomnieć tu należy, że matka elektora bawarskiego, o którym dopiero wspomnieliśmy, była także królewną polską, to jest córką Jana III.


Zdjęcie: archiwum ANPN (aukcja 3)