strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 394.

Popiersie w zbroi, twarz z prawej strony widziana. Napis w otoku: D[ei] G[ratia] MAXIMILIANVS IOSEPHVS ELECTOR BAVARIAE. (Z Bożej łaski Maxymilian Józef, elektor bawarski). U dołu F. A. SCHEGA F[ecit] (zrobił).

Strona odwrotna. Popiersie niewieście, z lewej strony twarz widziana. W otoku napis: D[ei] G[ratia] MARIA ANNA ELECTR[ix] BAV[ariae] NATA REG[ia] PR[inceps] POL[oniae] ET SAX[oniae]. (Z Bożej łaski Marya Anna elektorowa bawarska, urodzona xiężniczka polska i saska). U dołu F. A. SCHEGA F[ecit] (zrobił).

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Marya Anna Infantka polska, córka Augusta III wyobrażona na tym medalu, siostrą była królowej neapolitańskiej i Delfinowej synowej Ludwika XV, króla francuskiego, o których w poprzedzających wspomnieliśmy numerach. Numizmat ten, wybity został z powodu zaślubienia tej księżniczki z Maxymilianem elektorem bawarskim, synem Karola VII cesarza w roku 1747.

Przypomnieć tu należy, że matka elektora bawarskiego, o którym dopiero wspomnieliśmy, była także królewną polską, to jest córką Jana III.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 59e)