strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 393.

Głowy dwie naprzeciw sobie z napisem wkoło: MAXIMIL[ianus] IOS[ephus] DVX BAV[ariae] S[acri] R[omani] I[mperii] EL[ector] ET MAR[ia] ANNA REG[ni] POL[oniae] PRINC[eps]. (Maxymilian Józef xiążę bawarski, świętego państwa rzymskiego elektor, Anna Marya infantka polska).

Strona odwrotna. Sam tylko napis: MAXIMILIANI JOSEPHI DVCIS BAV[ariae] S[acri] R[omani] I[mperii] EL[ectoris] ET MARIAE ANNAE REG[ni] POL[oniae] PRINCIPIS NVPTIAE MDCCXLVII. (Zaślubiny Józefa xięcia bawarskiego, świętego państwa rzymskiego elektora i Maryi Anny infantki polskiej, w Dreznie 1747).

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Marya Anna Infantka polska, córka Augusta III wyobrażona na tym medalu, siostrą była królowej neapolitańskiej i Delfinowej synowej Ludwika XV, króla francuskiego, o których w poprzedzających wspomnieliśmy numerach. Numizmat ten, wybity został z powodu zaślubienia tej księżniczki z Maxymilianem elektorem bawarskim, synem Karola VII cesarza w roku 1747.

Przypomnieć tu należy, że matka elektora bawarskiego, o którym dopiero wspomnieliśmy, była także królewną polską, to jest córką Jana III.