strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 392.

Dwa popiersia obrócone ku sobie. W otoku napis: MAX[imilianus] IOSEPH[us] ELECT[or] BAV[ariae] MARIA ANNA PR[inceps] REGIA POL[oniae] ET SAX[oniae]. (Maxymilian Józef elektor bawarski, Maria Anna Infantka polska i saska). U dołu VESTNER.

Strona odwrotna. Gieniusz skrzydlaty, mający w lewej ręce pochodnię, prawą trzyma dwie tarcze herbowe nad postumentem. W otoku: FAVSTO NEXV BAVARICAE SAXONICAEQVE DOMVS. (Na szczęśliwe połączenie domów bawarskiego i saskiego). W odcinku: CONNVBII SOLENNIBVS CELEBRATIS 13 IVNII. (Na uroczystość zaślubin odbytych dnia 13 Czerwca).

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Marya Anna Infantka polska, córka Augusta III wyobrażona na tym medalu, siostrą była królowej neapolitańskiej i Delfinowej synowej Ludwika XV, króla francuskiego, o których w poprzedzających wspomnieliśmy numerach. Numizmat ten, wybity został z powodu zaślubienia tej księżniczki z Maxymilianem elektorem bawarskim, synem Karola VII cesarza w roku 1747.

Przypomnieć tu należy, że matka elektora bawarskiego, o którym dopiero wspomnieliśmy, była także królewną polską, to jest córką Jana III.