strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 509.

Głowa króla bindą królewską opasana, twarz z prawej strony widziana, napis do koła: STANISLAUS AUGUSTUS D[ei] G[ratia] REX POLONIAE M[agnus] D[ux] LITU[aniae]. To jest: Stanisław August z bożej łaski król polski, wielki xiążę litewski. Pod szyją cyfra mincarza I. P. H[olzhausser].

Strona odwrotna: Na postumencie waga. Napis w otoku u góry: DAT IUSTI PRETIUM. To jest: Daje właściwą cenę. W odcinku rok 1771.


...ciąg dalszy do No. 508:


Z przepisu tego sejmu złożona była tegoż roku rada o tę rzecz. Ta rada ustanowiła cenę czerwonych złotych groszy 75, talarów bitych groszy 45, przytem nakazano, aby z grzywny krakowskiej śrebra ligi tylko 3/16 części mającej bito 31 4/10 sztuk 10 groszy ceny mających, które od Niemców nazwisko wziąwszy, ortami mianowano, 52 1/2 sztuk 6 groszy zawierających albo 105 sztuk trzygroszowych, przez co z grzywny czystego śrebra 12 zł. 26 gr. otrzymywano, co znacznie przewyższało cenę śrebra czystego, jak je sąsiedzi w monetach swoich mieli. Bijący monetę ledwie przez rok jeden te nakazy wypełnili, a wnet zaczęło bić orty z takiego srebra, w którem 5/16 części ligi było. Drugie zaś mniejsze monety z daleko podlejszego jeszcze śrebra bito, co sprawiło, iż cena czerwonych złotych do talarów bitych bardzo stała się niepewna. Możnaby też przytoczyć wiele bardzo odmian, którym moneta w Polszcze pod czasy one podlegała, to z przepisu prawa, to z chciwości mincarzów, to z nienasyconego sąsiadów łakomstwa pochodzących. Szwedzi sami monetą, którą w Rydze i Prusiech bili, na siedm milionów złotych szkody Polskę nabawili.


ciąg dalszy: No. 510


Zdjęcie: archiwum ANPN (aukcja 1)