strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 512.

Głowa króla bindą królewską opasana, twarz z prawej strony widziana. Napis do koła: STANISL[aus] AUG[ustus] D[ei] G[ratia] R[ex] POL[oniae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae]. To jest: Stanisław August z bożej łaski król polski, wielki xiążę litewski.

Strona odwrotna: Fajerka z ogniem na trzech nogach. Napis u góry: PROBATUS MELIOR. To jest: doświadczony lepszy. W odcinku rok 1771.


...ciąg dalszy do No. 511:


Takowej monety upadkiem i tylą klęskami ostrzeżeni Polacy długo się od bicia monety wstrzymali. Zkąd gdy wyniknął niedostatek wielki śrebnej monety, przy końcu panowania Augusta III pokazała się nagle, właśnie jak powodzią Polskę okrywająca, obfitość bitej monety, której różnych sprawców naznaczono i w rzeczy samej wielu ich było. Nie moja rzecz jest, wyliczać rozmaite tych monet gatunki, które nie bez trudności wielkiej rozpoznane być mogły. Długo one w różnym szacunku zostawały i tak wysoko cenę czerwonego złotego podniosły, iż gdy trochę pierwej niższą nie była od 16 złotych gr.28 a nie wyższą nad złł. 17 gr.22, potem nagle do 34 i więcej złotych doszła, w monecie żelaznej pośrebrzanej lub miedzianej mało co śrebra przymieszanego mającej. Opieszałe podskarbiego koronnego uniwersały, przez które ta moneta z stopnia zmyślonej ceny strącona była, nieskutecznie zaradzały temu złemu, które się mocno już było wkorzeniło i wielu majątek zniszczyło. Zatem stany rzpltej po zaszłej Augusta III śmierci, gdy się o wybraniu po nim następcy na tron naradzały, poczytując, iż ta rzecz główniejszym zamiarem ich troskliwości być powinna, uchwaliły, iż wskrzeszona znowu być powinna mennica, i tej rzeczy staranie zupełnie nowemu królowi powierzono, co widzieć można w paktach konwentach roku 1764 ułożonych.


ciąg dalszy: No. 513


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 36)