strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Władysława IV

No. 119.

Popiersie Władysława IV w stroju Hiszpańskim, z twarzą prawie wprost obróconą. Napis wokoło: VLADISLAUS IIII D[ei] G[ratia] REX POLONIAE MAG[nus] DUX LIT[uaniae] RUS[siae] PRUSS[iae], to jest: Władysław IV z Bożej łaski Król Polski, Xiążę Litewski, Ruski, Pruski.

Herb miasta Gdańska przez dwa lwy trzymany. Napis wokoło: EX AURO SOLIDO REGIA CIVITAS GEDANENSIS F[ieri] F[ecit], to jest: z czystego złota królewskie miasto Gdańsk zrobić kazało.


Umieszczone tu medale uważać będziemy jako dalszy ciąg owych donatyw, które miasto Gdańsk pod stęplem Królów Polskich bić kazało i o których w dziele naszem kilkakrotnie wspominaliśmy. Biskup Albertrandi upatruje w tych numizmatach pewny stosunek do pieniędzy w ów czas w obiegu będących, tak dalece iż je uważać można za medale a oraz za kursującą w Gdańsku monetę.


119