strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Władysława IV

No. 118.

Popiersie z boku widziane Króla Władysława IV który w prawej ręce berło, w lewej jabłko trzyma; tytuł zwykły wokoło: VLADISLAUS IIII D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] ET SUEC[iae] M[agnus] DUX LITV[aniae] RUS[siae] PRUS[siae], to jest: Władysław IV z Bożej łaski Król Polski i Szwedzki, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski.

Strona odwrotna. Widok miasta Gdańska. U góry między obłokami widać imię Boskie, hebrajskiemi literami wyryte. W otoku napis: REGIA CIVITAS GEDANENSIS FIERI FECIT, to jest: miasto Królewskie Gdańsk zrobić dało. W odcinku herb Gdańska i rok 1644 i litery G. R. oznaczające mincarza Gerharda Rogge. (a)


Umieszczone tu medale uważać będziemy jako dalszy ciąg owych donatyw, które miasto Gdańsk pod stęplem Królów Polskich bić kazało i o których w dziele naszem kilkakrotnie wspominaliśmy. Biskup Albertrandi upatruje w tych numizmatach pewny stosunek do pieniędzy w ów czas w obiegu będących, tak dalece iż je uważać można za medale a oraz za kursującą w Gdańsku monetę.


(a) Podobne temu medale przywodzi Karol Benjamin Lengnich w dziele: Nachrichten zur Bücher- und Münzkunde, w tomie I na karcie 360. Jeden na stronie odwrotnej wskazuje tylko herb Gdański od dwóch lwów trzymany, tymże napisem: ex auro solido i rokiem 1634. Inny z widokiem Gdańska i morza, na którem widać okręt jeden wielki i kilka pomniejszych z przydatkiem herbu miasta i rokiem 1647. Inny tegoż roku, cechy i wagi z imieniem Boga hebrajskiemi literami w obłokach. Inny takiż, ale z okiem Opatrzności, tegoż roku. Inny z rokiem 1648.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 32)