strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Władysława IV

No. 117.

Wyobrażenie Herkulesa zabijającego Cerbera i napis: VLADISLAO IV POLONIAE ET SVECIAE REGI HERCULI PACIFICO, to jest: Władysławowi IV Królowi Polskiemu i Szwedzkiemu Herkulesowi pokój lubiącemu. W odcinku herb miasta Gdańska ze słowami: CIVIT[as] GEDAN[ensis] F[ieri] F[ecit] to jest: miasto Gdańsk zrobić kazało.

Strona odwrotna. Orły herbowne Polski i Austryacki; na piersiach orłów herby domu Wazów i Austryackiego, wokoło napis: REGALES AQUILAE PROGENERANT AQUILAM MDCXXXVII, to jest: Królewskie orły orła spładzają 1637.


Wyryty napis na stronie odwrotnej tego medalu wróży familii Królewskiej i narodowi młodego orła, którego orły Polski i Austryacki spłodzić miały. Życzenie to nie zaraz się ziściło, a Królowa Cecylia Renata dopiero w roku 1640 powiła syna, któremu na chrzcie imię Zygmunta Kazimierza nadano.

Wiadomość o urodzeniu Królewicza, który miał utrzymać i rozkrzewić dom Wazów, zajęła cały naród. Wszystkie znaczniejsze miasta Koronne, Litewskie i Pruskie współubiegały się w oświadczeniu radości swojej okazałemi uroczystościami: Sejmik Wielko-Polski kilką już latami pierwej oświadczył był Królowi, jak bardzo pragnął potomka Jego rodu. "Prosimy Pana Boga gorącem i pokornem sercem" mówili Wielko-Polanie w adresie swoim do Króla "aby ex hoc matrimonio Jagiellońska progenies tak wielą dobrodziejstwy w tej Rzeczypospolitej wsławiona i dalej nam Króla podawała, który nie dla tego, że się in regnatrice domu rodzi, ale dla tego, że godnym będzie fortuny przodków, w potomne czasy za wolnemi głosy onej panował" (a)

Nie ziściły się nieuważne lecz uprzejme Wielkopolanów życzenia. Zygmunt Kazimierz umarł dnia 9 Sierpnia 1647 po kilkodniowej chorobie na krwawą biegunkę. Ciało Królewicza pochowane zostało w Krakowie z tą sama niemal okazałoscią, jak ciała Królów Polskich.


(a) Czytaj Lauda Sejmiku Średzkiego z roku 1638. Ważny ten rękopism znajduje się w bibliotece publicznej w Poznaniu.


Zdjęcie: archiwum ANMN (aukcja 12)