strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana Kazimierza

No. 132.

Popiersie Króla s boku widziane. Na głowie podobno peruka, a na niej korona. Na sukni order złotego runa; napis: JOAN[nes] CASIM[irus] D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] & SUEC[iae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] RUS[siae] PRUS[siae], to jest: Jan Kazimierz z Bożej łaski Król Polski i Szwedzki, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski.

Strona odwrotna. Widok miasta Gdańska. Nad nim imie Boskie literami Hebrajskiemi, od którego promienie ku miastu się rozchodzą. U dołu herb miasta i rok 1654 z literami G. R. znaczącemi mincarza Gerarda Rogge. Napis: EX AURO SOLIDO CIVTTAS GEDANENSIS FIERI FECIT, to jest: z czystego złota miasto Gdańsk zrobić kazało. (a)


Umieszczamy tu wybrany z pomiędzy wielu podobnych medal, czyli pieniądz Gdański z wizerunkiem Jana Kazimierza. Zważając iż się na nim nie znajduje żadne allegoryczne godło ani napis do jakiego w szczególności zdarzenia odnoszący się, uważać będziemy numizmat niniejszy, jako donatywę wybitą w Gdańsku na cześć Króla Polskiego i odeślemy czytelników naszych do objaśnień, które w tym przedmiocie kilkukrotnie już w tem dziele podaliśmy.

Medal ten, uwagę nasze tem więcej na siebie zwraca, że w nim widzimy Króla Jana Kazimierza w stroju Polskim.


(a) Więcej jest podobnych medalów z rozmaitych lat, które się drobnostkami od poprzedzających różnią, i których dla tego tu nie umieszczamy.


132