strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Króla Michała

No. 161.

Popiersie Króla z boku widziane; głowa w peruce laurem uwieńczona. Odzienie płaszcz Królewski czyli draperya. Napis wokoło MICHAEL D[ei] G[ratia] REX PO[loniae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] RUS[siae] PRUS[siae], to jest: Michał z Bożej łaski Król Polski, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski. (a)

Strona odwrotna. Kula, na której wyryte jest słowo POLONIA (Polska), pływa po morzu na skorupie ślimaczej. Wyżej orzeł, nad którym dwie ręce z obłoków wychodzą i wspierają koronę, jedna ręka berłem a druga mieczem. U góry imię Boskie Hebrajskiemi literami w promieniach. Napis wokoło: DEXTERA DOMINI FECIT VIRTUTEM, to jest: Prawica pańska uczyniła moc. (Psalm 117)


Wykład: No. 160


(a) Medal ten znajduje się w zbiorze numizmatycznym W. Franciszki Wyganowskiej w Kawczu pod Rawiczem. Inny jest podobnego stępla medal średnicy 1 cal 4 linije mający z małemi bardzo odmianami. Odmiany te na tem zależą, że na stronie głównej nie ma cechy mincarza, na stronie zaś odwrotnej zamiast słowa Polonia stoi imię Boskie Jehova. Felix Bentkowski prócz tego w spisie medalów swoich przywodzi pod No. 188 medal, który temi słowy opisuje: Popiersie Króla, włosy przyprawne bez wieńca; napis: MICHAEL D.G. REX POLONIAE. Strona odwrotna. Król w siarożytnem Rzymskiem odzieniu siedzący, wspiera się na tarczy na której wyryty herb Xiąząt Wiśniowieckich. Na powietrzu unosi się orzeł trzymający koronę. Napis: NON OBTINET SED OBVENIT CAELITUS. Medalu tego nigdzie nie widzieliśmy.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 43)