strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Króla Michała

No. 163.

Popiersie Króla Michała Korybuta z boku widziane, na głowie wieniec laurowy; odzienie zbroja starożytna, na której zawieszony jest order złotego runa. W otoku napis: MICHAEL D[ei] G[ratia] REX POL[oaiae] M[agnus] D[ux] LIT[huaniae] RUS[siae] PRUS[siae] MAS[oviae] SAMOG[itiae] &tc., to jest: Michał z Bożej łaski Król Polski, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Zmudzki etc.

Strona odwrotna. Napis w otoku: CONCORDIA ALIT CUMULATQUE CORONAS, to jest: zgoda żywi i gromadzi Korony. Oko opatrzności; wyżej niewiasta z skrzydłami trzymająca w jednym ręku miecz, w drugim wagę. Ciało tej niewiasty przepasane jest wstęgą, na której czytamy napis: AETHEREO MUNIMINE TUTA, to jest: niebieską warownią ubespieczona. Wyżej stół trojgraniasty okryty kobiercem, na nim leży korona Królewska Polska.

Medal ten nadzwyczajnie rzadki znajduje się w gabinecie numizmatycznym w Paryżu. Innego exemplarza nie znamy.


Wykład: No. 160


163