strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Króla Michała

No. 164.

Kula z napisem Polonia pływa po morzu na skorupie ślimaczej. Wyżej orzeł, nad którem dwie ręce z obłoków wychodzą i wspierają koronę, jedna ręka berłem a druga mieczem, pod orłem wyryte jest słowo POLONIA, to jest: Polska. U góry imię Boskie Hebrajskiemi literami w promieniach. Napis: DEXTERA DOMINI FECIT VIRTUTEM; to jest: Prawica pańska uczyniła moc. (Psalm 117). Oprócz tego napisu przydany jest drugi od strony zewnętrznej w następującej osnowie: MICHAEL D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] ELECT[us] VARSAV[iae] 19 JUNII; CORONAT[us] CRACOV[iae] 29 SEPT[embris] A[nno] 1669, to jest: Michał z Bożej łaski Król Polski obrany w Warszawie 19 Czerwca; koronowany w Krakowie 29 Września 1669.

Strona odwrotna. Twierdza o czterech basztach na przepaścistej skale. Z jednej strony wieża z latarnią morską. U góry Sława latająca prawą ręką trąbę przy ustach trzyma, lewą niesie tablicę, na której słowo LEX (prawo), Na skale wyryty jest herb Wiśniowieckich. Napis: SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO, to jest: Całość ludu niech będzie nąjwyższem prawem, (a)


Wykład: No. 160


(a) Podobny tego Króla znajduje się medal, w którym dwa numizmaty w jedno połączyć chciano. To jest: że strona główna jest jak na medalu pod liczbą 160. Strona zaś odwrotna jak na medalu pod liczbą 164.


Zdjęcie: archiwum ANPN (aukcja 4)