strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Króla Michała

No. 165.

Popiersie z boku widziane Króla Michała w ogromnej peruce, na której jest wieniec laurowy. Odzienie płaszcz starożytny, jakiego Rzymscy Cesarze używali. Napis: MICHAEL D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] R[ussiae] PRUS[siae], to jest: Michał z Bożej łaski Król Polski, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski.

U dołu są litery J. H. oznaczające mincarza Jana Hohn.

Strona odwrotna. Widok miasta Gdańska. U góry wśród promieni imię Boskie literami Hebrajskiemi. U dołu herb miasta Gdańska przez dwóch lwów trzymany. Napis wokoło: REGIA CIVITAS GEDANENS[is] FIERI FEC[it], to jest: Królewskie miasto Gdańsk zrobić kazało.


Medal pod liczbą 165 z herbem miasta Gdańska należy do owych donatyw, jakie z wizerunkiem wszystkich niemal Królów Polskich (począwszy od Stefana) w zbiorach numizmatycznych znajdujemy.


165