strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Króla Michała

No. 166.

Popiersie Króla Michała w ogromnej peruce, na której jest wieniec laurowy. Odzienie płaszcz starożytny, jakiego Rzymscy Cesarze używali. Napis: MICHAEL D[ei] G[ratia] REX POLO[niae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] RUS[siae] PR[ussiae], to jest: Michał z Bożej łaski Król Polski, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski.

Strona odwrotna. Widok miasta Torunia, nad którem w promieniach wyraz Boskiej opatrzności. Blisko miasta rzeka Wisła, na której most i płynące statki. Niżej herb miasta Torunia i litery H. D. L. oznaczające imię mincarza. Napis: EX AURO SOLIDO CIVIT[as] THORUNENSIS FIERI FEC[it], to jest: Z czystego złota miasto Toruń wybić kazało. (a)


Co się tycze tego medalu, bity został w Toruniu, podobno dla tego, aby zachować pamiątkę przysięgi wykonanej przez miasto Królowi Michałowi przed Olszowskim Komisarzem do Torunia w tym celu zesłanym. (b)


(a) Rzadki ten medal znajduje się w zbiorze W. Franciszki Wyganowskiej w Kawczu pod Rawiczem.

(b) Dwa podobne temu znajdować się mają medale Toruńskie dla Króla Michała bite: jeden z nich o średnicy 1 i jedną szóstą częśc cala, podług ryciny Henryka Książęcia Lubomirskiego; o drugim wspomina Kajetan Kwiatkowski. Numizmatów tych nigdzie nie widzieliśmy.


Zdjęcie: archiwum ANPN (aukcja 3)